Somen merkitys kasvaa, mutta printtiäkin tarvitaan

Digitaalinen markkinointi tarjoaa paljon uusia mahdollisuuksia yritysten viestintään ja markkinointiviestintään. Perinteistä printtiä se ei ole kuitenkaan tappanut. Paras lopputulos syntyykin oikeanlaisesti digin ja printin yhdistelmästä.

Kokkolalainen Medirex tarjoaa kuntoutuksen, fysioterapian ja ryhmäliikunnan lisäksi työhyvinvointipalveluita yrityksille. Myynti- ja markkinointipäällikkö Erica Roiko hoitaa Medirexin yritysmyyntiä ja markkinointia.

– Meidän tavoitteena on aina sairaslomien vähentäminen. Olennaisinta on löytää jokaiselle yritysasiakkaalle ratkaisu, jolla tähän tavoitteeseen päästään. Se edellyttää, että olemme jatkuvasti ajan hermolla työhyvinvointiin ja työkyvyn ylläpitämiseen liittyvissä asioissa, Roiko sanoo.

Hän on osallistunut aktiivisesti Myynnin foorumin järjestämiin tilaisuuksiin.

– Matkan varrella olen saanut paljon hyödyllistä tietoa sekä mahdollisuuden syventyä erilaisiin markkinointikanaviin. LinkedIn-koulutus on yksi hyvä esimerkki valmennuksesta, josta sain paljon irti ja jonka ansiosta osaan nyt hyödyntää LinkedIniä paljon paremmin. Sekin on ollut antoisaa, että olen päässyt puhumaan muiden yritysten myynti- ja markkinointi-ihmisten kanssa. Heiltä olen saanut vertaistukea sekä uusia näkökulmia myynnin ja markkinoinnin toteutukseen. Kaikkia asioita ei tarvitse pähkäillä yksin.

Sosiaalinen media on noussut lähes ohittamattomaksi tekijäksi yritysten markkinoinnissa. Myös Medirex on saanut some-markkinoinnilla hyviä tuloksia pienelläkin panostuksella.

– Esimerkiksi Facebook on osoittautunut meidän tapauksessa toimivaksi kanavaksi. Toisaalta printtiäkin tarvitaan. Olennaisinta on löytää sopiva digin ja printin yhdistelmä, Roiko painottaa.

Hänen mukaansa Kokkolan alueella nimenomaan Kokkola-lehti on ehdoton ykkönen painetussa viestinnässä. Myös perinteiset kirjepostitukset ovat osoittaneet edelleen tehonsa samaan aikaan, kun sähköpostit tulvivat erilaista informaatiota jo liiankin kanssa.

– Digitaalisuus kuitenkin on se tulevaisuuden iso juttu. Sen takia Medirex haluaa olla alansa edelläkävijä digitaalisuuden hyödyntämisessä. Meillä on muun muassa suunnitteilla applikaatio, joka sisältää työkaluja esimerkiksi työhyvinvoinnin hallintaan ja mittaamiseen.

Roiko muistuttaa, että nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä yritysten tarve uuden oppimiseen säilyy.

– Osaamista on pakko päivittää, jottei jää jälkijunaan. Myynnin foorumissa meillä oli tosi hieno porukka. Oli mielenkiintoista kuulla yritysten tarinoita ja oppia sitäkin kautta. Olisi mahtavaa, jos Myynnin foorumi saisi jatkoa ja vieläpä niin, että yritykset pystyisivät edelleen vaikuttamaan koulutuksen sisältöön.

Sisällön merkitys korostuu somessa

Myynnin foorumi -hankkeessa alusta asti mukana ollut CommJob tarjoaa monipuolisia viestinnän ja markkinointiviestinnän palveluita yrityksille ja erilaisille julkisille organisaatioille. Yrittäjä Jorma Uusitalon vahvuus on sisällön tuotannossa sekä projektijohtamisessa, ja hän on myös yksi Myynnin foorumin asiantuntijapalveluiden tuottajaverkoston asiantuntijoista.

– Viestintä on läsnä kaikkialla ja teknologian kehityksen mukanaan tuoma reaaliaikaisuus tuo yrityksille uusien mahdollisuuksien lisäksi entistä suurempia haasteita. Epäonnistuneella viestinnällä voidaan aiheuttaa merkittävää vahinkoa liiketoiminnalle, joten ammattitaitoisesti tuotettu sisältö ja muu viestintä ovat edelleen ratkaisevassa asemassa., Uusitalo kertoo.

Hän hyödyntää toiminnassaan vahvaa alan ammattilaisten verkostoaan ja pystyy näin tarjoamaan viestintäpalveluita asiakkailleen ”avaimet käteen” -periaatteella. Helppous ja verkostoituminen ovatkin Uusitalon mukaan myös Myynnin foorumin toimintamallin keskeisimpiä hyötyjä yrittäjälle.

– Myynnin foorumin asiantuntijat ovat tarjonneet minulle tärkeää sparrausta liiketoiminnan kehittämiseen. Työpajat ovat olleet todella hyviä sisällöltään, ja samalla olen päässyt vaihtamaan ajatuksia muiden yrittäjien kanssa. Toivon, että koulutusorganisaatiot tekevät jatkossa entistä enemmän tällaista yhteistyötä.

Jaa somessa: