Toimivat markkinat tarvitsevat osaavia yrittäjiä ja tietoisia kuluttajia

Kaupankäynnin maailma ja toimintaympäristö ovat ajan myötä muuttuneet. Toimintaympäristö digitalisoituu ja muuntuu koko ajan ja se muuttaa niin kuluttajan kuin myyjän osaamisen ja tarvetta ja kykyjä tiedostaa omaa toimintaansa. Yrityksen kyvykkyys noudattaa myyjänvastuuta on kilpailuetu ja se myös auttaa kehittämään tuotteita ja palveluja,joihin kuluttajat voivat luottaa. Luottamus lisää yrityksen menestystä myynnin lisääntymisenä.

KKV Kampus

KKV Kampus on uusi digitaalinen oppimisalusta, joka on tarkoitettu ammatillisen, toisen-asteen ja korkea-asteen koulutukseen. Kampukselta löytyy perus- ja jatkokurssit sekä kuluttajataitojen että myyjänvastuun osaamisen näkökulmasta.  Kurssit sisältävät harjoituksia kuluttajansuojalain noudattamisesta kuluttajakaupassa.

Kilpailu- ja kuluttajaviraston kanssa hedelmällinen yhteistyö lähti liikkeelle Myynnin foorumin/ Asta Aikkila-Vatasen ja Taina Mäntylän kanssa käydyistä keskusteluista yrittäjyyskasvatuspäivillä 2019. KKV:n asiantuntijat vierailivat Centria Rekry-tapahtumassa alkukeväästä 2020 ja esittelivät ensimmäistä kertaa isommalle kuulijajoukolla myyjän vastuupolkukuvion. Yhteistyö on syventynyt vuosien mittaan ja Centrian opettajia on saanut olla mukana yhteiskehittämässä KKV Kampuksen digitaalista oppimisympäristöä. Oppiminen ja opetus uudistuvat yhdessä ja yhteistyössä työelämän kanssa. Yhdessä oppimisen kulttuurissa myös opettaja on uusien haasteiden edessä.

Markkinoilla menestyvät ne yritykset, jotka näkevät kuluttajansuojan osana asiakaslähtöistä ja kestävää toimintaa. Kuluttajansuojan osaajana toimiminen edellyttää jatkuvaa oppimista. Tulutustu KKV Kampukseen, www.kkv-kampus.fi

 

 

Jaa somessa: